Motors, Solenoid, Lembaga Pemandu / Modul

Motor merujuk kepada alat elektromagnet yang boleh menukar atau memindahkan tenaga elektrik mengikut undang-undang induksi elektromagnet.