Kawalan statik, ESD, Clean Room Produk

pelepasan elektrostatik (ESD) merujuk kepada pemindahan caj yang disebabkan oleh hubungan objek dengan statik yang berbeza dan berpotensi.